Kategorier
VVS

Stopp i avlopp – ett fall för en VVS-tekniker

Att stopp i avlopp inträffar med jämna mellanrum tyder på att avloppsledningarna inte mår bra. Låt en VVS-tekniker undersöka och åtgärda avloppsrören.

En fastighetsskötare i ett bostadshus med flera lägenheter har rätt att känna sig som en allmän klagomur. Lägenheterna är antingen för varma eller för kalla. Drag från fönster besvärar. Vanligast är dock kanske att avloppen inte fungerar enligt de boendes önskemål. Vattnet rinner inte ut tillräckligt snabbt i vasken eller så luktar det illa från golvbrunnar med mera.

Men orsakerna till problemen är inte fastighetsskötarens. Inte sällan får de boende skylla sig själva. Matrester med fett spolas ut i diskhon istället för att sådant läggs i särskilda behållare för att samlas ihop och förädlas till biogas. Och visst händer det att olämpliga saker spolas ut i toaletter. Oavsett vem som är skyldig är ett stopp i avlopp ett dåligt omen för fastigheten och dess ägare.

Stopp i avlopp – dags för stamspolning

Ett tillfälligt problem med avloppet kan en fastighetsskötare avhjälpa med enkla medel. Hon eller han rycker ut med sin vaskrensare och vattnet rinner därefter ut fortare än kvickt. Om proceduren måste upprepas ofta kan det finnas allvarliga problem i avloppsrören. De kan vara skadade eller så har något föremål fastnat i ett vattenlås eller en rörkrök. En VVS-tekniker behöver rycka ut för att inspektera ledningarna!

Avloppsledningar kan undersökas noggrant med hjälp av en specialkamera. Bilder från en sådan inspektion visar om det finns allvarliga stopp i avlopp och vad stoppet kan bero på. Rör kan ha utsatts för varaktig utnötning och dessutom blivit skadade av kemikalier. Skadade rör ska självklart repareras och bytas. Nästa steg är att spola rören med varmt vatten under högt tryck. För att undvika ett framtida stambyte eller relining bör sådan spolning ske med jämna mellanrum.