Kategorier
Rör

Rörinspektion Stockholm – stammarna drabbas av slitage 

Att stammarna i både villor, byggnader och fastigheter drabbas av ett naturligt slitage är en självklarhet. Vi använder toaletter dagligen, vi duschar, tar ett bad, tvättar händerna, vi diskar och spolar vatten i övrigt. 

Allt detta kommer att ta ut sin rätt och leda till att rör och ledningar på insidan av huskroppen nöts ut. Idag mer än någonsin också då man ser att många stammar dels är underdimensionerade och dels också i många fall är väldigt gamla. En annan detalj värd att nämna är våra förändrade matvanor. Vi använder mer fett i samband med att vi lagar mat och detta innebär också ökade påfrestningar på stammarna. 

För, tyvärr så ser man att många häller stekfettet rakt ner i diskhon. Det försvinner inte, det stannar kvar och skapar stopp – detta kan sedan leda till att rören brister och att en vattenskada bildas. Att exempelvis gatukök, bagerier och restauranger måste ha fettavskiljare gör skillnad, med problemen kvarstår ändå som en följd av den privata matlagningen. Hur kan man då kontrollera stammarna? Ett bra sätt är att anlita ett företag för en rörinspektion i Stockholm.

En rörinspektion i Stockholm ger svar 

 En rörinspektion i Stockholm innebär att man går in med kameror i stammarna och ser över skicket på alla rör och ledningar. Det går snabbt, det kostar inte så mycket och det ger en enorm trygghet i att man – oavsett om man är villaägare, fastighetsägare eller BRF – kan agera innan det är för sent.

 I många fall så kan det räcka med att man spolar stammarna med hett vatten och högt tryck för att säkerställa att de inte går sönder i framtiden, men i viss fall kan även andra åtgärder vara nödvändiga. 

Ett exempel på detta kan vara en relining där man gjuter nya stammar inuti de befintliga och använder epoxiplast som härdar. Det innebär att de gamla stammarna fortfarande finns kvar, men att nya sådana ligger på insidan. Relining har kommit att bli ett riktigt bra komplement till det dyra och tidskrävande stambytet.