Kategorier
Relining

Finns det någon som gör relining i Stockholm?

Om du letar efter ett alternativ till stambyte i en fastighet så finns det företag som arbetar med relining i Stockholm. Det är en snabb och billig metod.

Dåliga avloppsrör är inte bara ett dåligt samvete för fastighetsägaren, de kan också vara en hygienisk olägenhet för de boende. Sitter du exempelvis i styrelsen för en bostadsrättsförening och vet att rören är mer än 25 år gamla så vet du förmodligen också att det snart kommer att behöva göras något åt avloppet.

De flesta avloppsrör har en livslängd på 25-30 år. Därefter är det dags att göra något åt dem om man vill förebygga problem med vattenläckor. Ett stambyte tar 6-10 veckor att genomföra och under den tiden kommer det inte att vara trevligt att bo i fastigheten.

De boende kommer förmodligen att behöva evakueras under den tid som arbetet pågår eftersom ett stambyte innebär både buller och smuts. Förhoppningsvis är de boende förstående för situationen men det kan också innebära många klagomål. Det är i dessa situationer det inte är så roligt att sitta i styrelsen.

Någon sa att man kan göra relining istället, men vad är det?

Relining, eller rörinfodring som det också kallas, är ett modernt sätt att renovera rör. Istället för att byta ut de gamla rören så ger man dem en ny hinna på insidan. Hinnan täcker över sprickor och ojämnheter och gör att rören blir ännu bättre än de var som nya.

Om man funderar på att kontakta ett företag för att planera in en relining i Stockholm är det emellertid väldigt viktigt att välja en seriös och erfaren entreprenör. Har man inte rätt utrustning och erfarenhet så är det risk att man istället för att laga rören bara kapslar in gamla sprickor.

En seriös entreprenör börjar alltid med rörinspektion. Det är då man ser om det räcker med att göra en relining eller om vissa delar behöver bytas ut. När inspektionen är klar är det dags att tvätta rören för att sedan trycka in den skyddande hinnan. Allt arbete med relining avslutas med en rörinspektion för att dokumentera att arbetet utförts väl.