Kategorier
Energi

Energideklaration Göteborg – identifiera problemen 

Hur mycket energi krävs det för att värma en fastighet eller en villa? Det handlar givetvis om olika svar beroende på vilken typ av fastighet det handlar om, hur stor den är och hur exempelvis uppvärmningen i fråga ser ut – och samma sak gäller för en villa. Hur svaret ser ut för din specifika villa i Göteborg ser ut och hur svaret är för fastigheterna i er BRF ges via en energideklaration i Göteborg. 

Genom att anlita ett företag för en energideklaration i Göteborg så får ni direkta svar på hur mycket energi som används för uppvärmning, kyla och ventilation – samtidigt som ni också får tydliga svar på hur mycket som går till spillo och hur mycket energi som förbrukas helt i onödan. Det är den stora fördelen med en energideklaration och det är också därför det finns krav på att man som fastighetsägare måste upprätta en sådan.

Energideklaration inför en försäljning 

 Samma sak gäller även för vissa villaägare. Har du byggt ett hus så måste du också inom två år anlita en firma för en energideklaration i Göteborg – detta för att säkerställa att din villa når de krav gällande energiförbrukning som ställs. Ska du sälja din villa så blir det också nödvändigt att utföra en energideklaration. Detta för att en potentiell köpare ska kunna se hur kostnaderna kommer att bli – och vilka investeringar som kan tas för att minska dessa. 

Däri ligger också den stora fördelen med en energideklaration. En sådan identifierar problemen med energiförluster – men i samma dokument samlas också förslag på åtgärder och kostnader för dessa. Det ger tydliga svar om vilka investeringar som kan genomföras och hur mycket man i slutändan kan tjäna på att ta dessa. En energideklaration i Göteborg är ett mycket kraftfullt verktyg i vår omställning mot ett bättre klimat och miljö.