Kategorier
Rivning

Professionellt rivningsföretag i Stockholm som även utför asbestsanering

Ska ni totalrenovera en större byggnad i Stockholm eller kanske riva och bygga nytt? I så fall behöver ni hjälp av ett professionellt rivningsföretag. 

Det är mycket som kan gå fel vid en rivning och därför måste man ta hjälp av ett professionellt rivningsföretag. Rivningsarbeten kräver dessutom stor kunskap om både olika typer av konstruktioner och material. Detta för att man ska kunna ta ner byggnaden på ett så säkert sätt som möjligt. 

Men också för att man ska veta hur man ska handskas med olika material, även hälso- och miljöfarliga. Idag ska dessutom allt byggmaterial sorteras och återvinnas och det är endast material som asbest och PCB som deponeras och bränns.

Innan man kan påbörja en rivning måste man ta reda på om det finns miljöfarliga ämnen som asbest i byggnaden. Detta eftersom man i så fall måste börja med att plocka ut detta och sanera byggnaden. De personer som utför saneringen måste vara utbildade i sanering och bära särskilda skyddskläder. 

Så mycket kostar en rivning av ett rivningsföretag

Det kan vara bra att känna till att man behöver ett tillstånd från kommunen innan en rivning kan påbörjas och det är bara ägaren av byggnaden som kan ansöka om rivningstillstånd.

Hur mycket det kostar att anlita ett rivningsföretag i Stockholm beror på arbetets omfattning. 

Finns det miljöfarliga ämnen i byggnaden som exempelvis asbest blir det dyrare då detta också kräver en sanering. Bästa sättet att ta reda på hur mycket en rivning kostar är att begära in offerter från olika rivningsföretag. Vid en asbestsanering måste man kapsla in de rum där det finns asbest. Detta eftersom det kan frigöras asbestdamm när man river ut materialet vilket är farligt att inandas. 

Ofta lönar det sig att anlita ett lite mer erfaret rivningsföretag då de ofta arbetar snabbare, vilket kan göra att det blir billigare. Det kan också vara en fördel att välja en firma som har en lite större maskinpark eftersom tillgången till rätt maskiner också snabbar på arbetet. Viktigt är också att det företag man anlitar är certifierat och innehar alla de tillstånd som krävs vid olika rivningsarbeten. 

Mer information kan du hitta på webbsida: rejcab.se