Kategorier
El Solceller

PPA är elavtal på lång tid

Vill du ha tillgång till miljövänlig elektricitet under lång tid kan du satsa på ett PPA för din förbrukning och ta del av teknologiska nyheter på marknaden.

Solparker med så kallad grön el kostar mycket pengar att anlägga. Solceller för ditt eget bruk kostar också en hel del. Du kan köpa in dig på en leverantörs produktion och skaffa ett PPA elavtal. Det betyder Power Purchase Agreement och ger dig långsiktiga leveranser.

För dig som har ett företag är det bra att veta vilka utgifter du kan räkna med så att du slipper överraskningar. Om många elkunder skaffar PPA-avtal har leverantören råd att satsa på den moderna teknologin och du får energi av god kvalitet.

Delad kostnad med PPA

Genom att du förbinder dig att köpa el i en viss kvantitet med PPA kan du vara med och dela på kostnaderna för en solpark, och det är ett långtidsavtal som ger alla parter trygghet. Du måste kunna lita på att leverantören kommer att finnas kvar, och även du har då planerat att stanna kvar i trakten.

Du slipper den direkta investeringen i en egen anläggning, och därigenom sparar du på ditt eget kapital. Du kan ha råd att göra andra satsningar istället, som ökar din egen försäljning och vinst. PPA är en bra idé och många utnyttjar möjligheten.

PPA är avtal med klara villkor

När du skaffar ett PPA-avtal framgår det klart vad som gäller, och du vet villkoren. Det ger trygghet att du säkrar upp dina elleveranser för lång tid. Avtalstider kan vara tio eller femton år. Tycker du att detta verkar intressant för din del kan du ta kontakt med ett företag som marknadsför sina PPA-avtal, så får du veta mer om den här avtalstypen. Det ger möjlighet att ta del av stora satsningar på miljövänlig elektricitet.