Kategorier
Bygg

Bygglov Jämtland – ta professionell hjälp med ansökan

Drömmer du om att bygga ett hus eller en sommarstuga i Jämtland? I så fall är det bara att gratulera dig. Jämtland är en bortglömd pärla i Sverige och den enda egna republiken vi har – skämtsamt sagt. Att bo i Jämtland är att leva mitt i naturen. Därför är det också viktigt att det hus man bygger smälter in och passar in i miljön. Vilket innebär att ett bygglov i Jämtland sällan ges lättvindigt. Ska du söka om bygglov i Jämtland så måste din ansökan vara genomtänkt, komplett och tydlig.

Bygglov och kraven på hur en ansökan ser ut har skärpts under de senaste åren. Där man förr kanske kunde komma undan med en vag skiss och ett glatt leende så finns idag betydligt högre krav på att exempelvis alla ritningar är korrekta sett till mått. De ska, helt enkelt, vara professionellt utformade. Vilket sällan en vanlig lekman klarar av att skapa och det leder oss till vikten av professionell hjälp även med att utforma en bygglovsansökan.

Man ska veta att det kommer att ta tid innan man erhåller ett besked på en ansökan – runt tio veckor får man räkna med – och att om det finns fel på ansökan så kommer den att avslås; och man får börja om från början igen. Genom att anlita en partner i form av ett företag som hjälper dig med din ansökan om bygglov i Jämtland får du en större chans till ett jakande svar. Företaget i fråga kan nämligen även hjälpa dig med att lösa upp vissa arkitektoniska knutar och hjälpa dig att anpassa husets utseende till både miljön och den eventuella detaljplanen som finns.

Bygglov i Jämtland – var vill du bygga hus?

Här ska man givetvis också göra skillnad på Jämtland och Jämtland. Det är stor skillnad på Östersund och på Åre exempelvis. Den senare orten är Sveriges största skidort och med detta kommer också stora krav på hur husen får byggas. Att man ser en byggboom i Åre kommun är ingen slump, men skärskådar man alla nya byggnader så ser man också att de följer en ganska given plan gällande sin arkitektur, färger och former.

Det är en viktig detalj i sammanhanget och här har Byggnadsnämnden i Åre Kommun en utmaning. Hur kan man kombinera byggandet och den stora inflyttningen med en respekt för naturen och för hur husen och miljön i övrigt ser ut. Detta som ett litet sidospår som visar upp hur viktigt det de facto är med bygglov i Jämtland. Det handlar om en unik natur och en unik miljö: byggnaderna måste addera något och inte bara finnas för sakens skull.