Kategorier
Fönster

När är det läge för fönsterrenovering i er bostadsrättsförening?

Har det passerat flera decennier sedan senaste fönsterinstallationen i er fastighet? Risken är stor att isoleringsförmågan försämrats och att fönstren inte längre är lika täta som de en gång var. Här följer några råd att beakta när ni står inför ett fönsterbyte.

Ett primärt motiv för att ersätta gamla fönster är de potentiella besparingarna på uppvärmningskostnaderna som bostadsrättsföreningen kan göra. Dessa investeringar sprider sig över flera år, tack vare de förbättrade isoleringsegenskaperna hos nya fönster.

Viktiga faktorer vid val av nya fönster

När du står inför valet av nya fönster, är det essentiellt att överväga U-värdet – ett mått på fönstrets isoleringsförmåga. Ett lågt U-värde innebär bättre isolering. Moderna fönster varierar vanligtvis mellan U-värden på 1,8 till 2, medan högpresterande treglasfönster kan nå ner till 0,8. Utöver detta kan du välja mellan två- eller treglasfönster, där vissa varianter även erbjuder ljudisolering. Större fönster bidrar även till ett ökat ljusinsläpp, vilket kan minska behovet av konstgjord belysning.

Materialval för fönster

När det kommer till fönstermaterial, är det viktigt att noggrant överväga vilka behov och funktioner fönstren ska uppfylla. Trä- och aluminiumfönster är bland de vanligaste alternativen. Träfönster tenderar att vara billigare i inköp, kan renoveras och erbjuder ofta ett estetiskt tilltalande utseende. Deras nackdel ligger i behovet av regelbundet underhåll. Aluminiumfönster å andra sidan kräver minimalt med skötsel och tål väder och vind väl, men kan vara dyrare och bleknar med tiden i solen. En kombination där aluminiumfönster kläs med trä på insidan kan erbjuda en lyxig känsla. Säkerhetsaspekter är också viktiga; vissa fönstermodeller erbjuder förstärkt skydd mot inbrott genom laminerade säkerhetsglas.

Fönsterbyten i Linköping – en lönsam uppdatering

Att utföra fönsterbyten i en bostadsrättsförening är inte bara en åtgärd för att spara på uppvärmningskostnader; det ställer föreningen inför valet mellan renovering och fullständigt byte. Trots att renovering kan verka som ett billigare alternativ, medför ett byte att kostnaden kan skrivas av över en 25-årsperiod. Detta innebär att endast en bråkdel av kostnaden påverkar föreningens resultat direkt och möjliggör för en starkare ekonomisk ställning i årsredovisningen. Dessutom tillåter det en strategisk planering för framtida underhåll genom att avsätta medel i en reparationsfond.